Deutsche Bahn Cargo tecknar ett tioårigt leveransavtal med ArcelorMittal

DB Cargo investerar i logistik och kommer att skaffa 352 multifunktionella dubbla vagnar med totalt 1408 specialcontainrar för transport av malm, koks och kalksten till sommaren 2021. Bild: DB Cargo

DB Cargo har tecknat ett tioårigt kontrakt med ArcelorMittal, världens största ståltillverkare och största stålproducent i Europa, för leverans till masugnar i staden Eisenhüttenstadt vid tysk-polska gränsen.

DB Cargo garanterar därmed leveransen av råvaror till ett av Tysklands största stålverk fram till 2031.

Logistikleverantören Innofreight designade containrarna specifikt för transport av dessa råvaror och optimerade därmed lastvolymen. DB Cargos partner kommer också att bygga två delvis automatiserade lossningssystem vid anläggningen i Eisenhüttenstadt till sommaren 2021 och kommer att bedriva anläggning själv.

De nya transporterna startar direkt när anläggningen är färdig. Totalt kan då upp till 4,2 miljoner ton råvaror transporteras årligen.

- ArcelorMittal Eisenhüttenstadt implementerar ett av de mest moderna råvarulogistiksystemen i Europa, säger Sybille Klipstein, Lead Buyer Rail på ArcelorMittal.

- Genom användning av speciella containertyper optimerade för olika egenskaper hos malm, koks och kalksten kan vi öka nettolasten per tåg med cirka 20 procent och därmed behövs det betydligt färre tåg. Detta skyddar miljön och minskar vårt växlingsarbete på fabriken. Dessutom erbjuder den automatiska lossningen en damm- och bullerskyddad arbetsplats för våra anställda. Vi sätter således nya standarder när det gäller effektivitet, miljös- och arbetsskydd, säger Klipstein.