Powerbox lanserar 750V DC/DC omvandlare med hög verkningsgrad för spårvägsapplikationer

Ny DC/DC omvandlare för spårvägsapplikationer, med 750VDC inspänning och hög verkningsgrad. Foto: Powerbox

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer
än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för
krävande applikationer, lanserar en ny DC/DC omvandlare för spårvägs-
och industriapplikationer, med 750VDC inspänning och hög verkningsgrad.

Switch steget i den nya PRBX ENR500D bygger på en vidareutvecklad
resonanstopologi och ger 95% typisk verkningsgrad över hela låg- och
mellanlastområdet.

Framtagen för järnvägsapplikationer uppfyller
ENR500D den hårda EN 50124-1 normen och ger fulla prestanda i ett
temperaturområde från -40 till +70°C. ENR500D bidrar till kortare time-to-
market för applikationer med behov av en kundanpassad lösning.

Snabbspårvägar världen över använder många olika typer av elektriska
drivsystem, beroende på lokalisering och tillgänglig teknik när de byggdes.
De flesta tunnelbanesystem drivs med 750VDC och en tredje skena, eller
1,5kV och en tredje skena eller luftledning. 750VDC är också mycket
vanligt vid snabbspårvägar, både för drivning av tågen och för
signalsystemen längs banan.

Samma spänning är också vanligt förekommande för utrustning inom industrin och gruvnäringen. Med den stora variationen i applikationer och driftmiljöer som ENR500D
kommer att möta har våra konstruktörer lagt stor omsorg på att se till att
den klarar de miljöer den kommer att utsättas för.

Enligt EN 50124-1, Macro-environmental conditions (PD1 to PD4B), kan kraftomvandlare ingå
i hermetiskt slutna utrustningar varierande från ingen ventilation alls till
forcerad ventilation med filtrerad luft från omgivande utomhusmiljö. Att
möta så varierande miljöer ställer stora krav på flexibilitet och ett robust
utförande.

Med mer än 40 års erfarenhet av att konstruera strömförsörjningslösningar
för krävande applikationer inom järnväg och industri, har PRBX
konstruktörer nu utvecklat 500W ENR500D plattformen. Den bygger på en
resonanstopologi kombinerad med den senaste MOSFET teknologin och
högprestanda magnetiska komponenter.

ENR500D är framtagen för att uppfylla EN 50124-1 normen samt den så kallade PD2 (Pollution Degree
2), för t.ex. kontrollskåp i en förarhytt eller passagerarutrymmen. ENR500D
har IP20 skydd mot inträngning och dubbel förstärkt isolation på ingång
och utgång. Enheten uppfyller EMC avgivning och immunitet enligt både
EN 50124-1 och EN 50124-5.

ENR500D har nominell inspänning 750VDC med ett inspänningsfönster
från 500 till 900VDC. Nominell utspänning är 48VDC, som kan justeras upp
till 60VDC. Nominell uteffekt är 500W kontinuerligt inom temperaturområdet -40 till +70°C vid naturlig kylning.

Med den avancerade topologin uppnås den höga verkningsgraden 95 procent från 20 procent till 100 procent last. Som ytterligare en egenskap för att minska applikationernas
energiförbrukning är tomgångsförbrukningen lägre än 5W.

Nominell impulsspänning är i enlighet med EN50124-1 4,4kV. Ingång och
utgång har dubbel förstärkt isolation på 1000V, med 8,0mm fritt avstånd,
krypavstånd ISO Class I 10,0mm, ISO Class II 14,2mm.

Robusthet är en nödvändighet i järnvägsapplikationer. ENR500D har ett
chassi i aluminium med integrerad kylfläns. Måtten är 163 x 230 x 80mm
och inträngningsskyddet IP20. Samtliga kretskort har skyddsbeläggning för
ökad tillförlitlighet och tillgänglighet.

Avsedd för ett brett spektrum av spårvägs- och industriapplikationer kan
ENR500D lätt modifieras för andra utspänningar, som 12V, 24V, eller
andra spänningar erfordrade för applikationen. Olika uteffekter kan också
tillhandahållas i optimerade mekaniska format.
ENR500D plattformens EMC avgivning och immunitet uppfyller EN50124-1
och EN50124-5.

Källa: Ett pressmeddelande från Powerbox