Skanska har tecknat kontrakt med Oslo stad om tunnelbanestation i Fornebu

Bild: Skanska

Skanska har tecknat kontrakt med Oslo stad om markarbeten för en ny tunnelbanestation i Fornebu, strax utanför Oslo, Norge. Kontraktet är värt 497 miljoner norska kronor, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för fjärde kvartalet 2020. 

Syftet med projektet är att skapa ett schakt som förberedelse för nästa fas av byggprojektet Fornebu Line. Arbetsuppgifterna innefattar grävning, sprängning, lastning, transport och bortskaffande av massor. Hantering av förorenade massor är en viktig del. Projektet omfattar rivning av befintlig byggnation på platsen samt omläggning av kablar och rör i marken. Spont runt schaktet är också en viktig del i projektet som har ambitiösa klimatmål.

Skanskas kontrakt utgör en del av det största transportprojektet i Oslo stad på över 20 år. Den nya järnvägen till Fornebu kommer att innebära en åtta kilometers förlängning av Oslo Metro. Detta ansluter halvön Fornebu i Baerum till den befintliga utbytestationen Majorstuen T-banen i Oslo.

Byggstart är planerad till december 2020 och projektet ska vara färdigt under första kvartalet 2023.