Region Östergötland prioriterar ny järnväg mellan Järna och Linköping

Region Östergötland är delägare till Mälardalstrafik. Foto: Mälardalstrafik

Östergötland samarbetar sedan flera år med länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Gotland kring infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. De sju länen tar gemensamt fram Storregional systemanalys Stockholm-Mälarregionen, där prioriterade behov lyfts fram.

– Det är åtgärder som vi vill ska prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Det är en styrka att vi har gått samman med sex andra län och att alla är eniga om vad som ska prioriteras. Tillsammans blir vi en stor aktör gentemot staten, sägerJulie Tran (C) regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen görs om och utvecklas vart fjärde år och regionfullmäktige har nu ställt sig bakom den uppdaterade analysen för 2020. I den står fortsatt Ostlänken – ny järnväg mellan Järna och Linköping – och E22 – ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping – på prioriteringslistan.

– För oss i Östergötland är det här en viktig plattform för att skapa enighet kring brister och behov i infrastrukturen. Det betyder mycket att vi har fått stöd för Ostlänken och E22 av de andra länen, säger Julie Tran.

Bland de nya prioriterade behoven finns vad som kallas ett trimningspaket. Det ska till exempel göra tågtrafiken som bolaget Mälardalstrafik där Region Östergötland är delägare ska upphandla möjlig.

– Eftersom vi är med och finansierar tågtrafik på ett antal sträckor i Stockholm-Mälarregionen behöver vi även säkerställa att banorna är i ett bra skick, säger Julie Tran.