Tunnelbanan till Arenastaden kan bli försenad

Tre parter har överklagat järnvägsplanen. Foto: Region Stockholm

Trafikverkets beslut om järnvägsplanen har överklagats till regeringen. Det innebär att tunnelbanan till Arenastaden kan bli försenad. Tre parter överklagade beslutet att fastställa järnvägsplanen för tunnelbanan till Arenastaden. Nu är det klart att två överklaganden kommer att behandlas av regeringen. Det är en bostadsrättsförening i Vasastaden som ligger nära en planerad utrymningstrappa och en frikyrka i Solna vars tomt berörs av skyddszonen för tunnelbanan. En privatperson i Solna överklagade för sent.  

Vi hoppas förstås att regeringen behandlar överklagandena snabbt. Det som händer nu är att vi fortsätter med de jobb vi har tillstånd att göra. I Hagastaden kan vi göra klart den arbetstunnel vi påbörjat, men inget mer. I Solna kommer vi att ha gjort allt vi kan göra utan järnvägsplan med arbetstunneln i Hagalund nu under våren, säger projektchef Malin Harders

En stillastående entreprenad kan bli dyr, det kan handla om flera miljoner kronor per månad. Utöver det ökar kostnaden för projektet med drygt 20 miljon kronor för varje månad som läggs till byggtiden.

Vår förhoppning är givetvis att vi kan komma vidare som planerat, så att inte trafikstarten blir försenad. Vi kommer att fortsätta med alla våra pågående arbeten och upphandlingar enligt plan så länge som möjligt, säger Malin Harders. 

Det varierar hur lång tid det tar att få ett beslut från regeringen.