Samarbete effektiviserar tågtrafiken

Projektet på LTU samlar intressenter från tågbranschen. Foto: LTU

Eftersom det är många olika aktörer som är inblandade i tågtrafiken har det varit svårt att åtgärda vissa problem.

– Men nu, tack vare projekten som Luleå tekniska universitet genomför, har det blivit möjligt att samverka. Det är tack vare det som Norrtåg inte längre har några större problem med hjulen, säger Håkan Jarl, fleetcontroller.

Projektet AI Factory for Railways, AIFR,  vid Luleå tekniska universitet samlar intressenter från tågbranschen för att skapa en AI-motor där information kan samlas och samnyttjas för planering och felsökning. Målet är enligt verksamhetsledaren och professorn Ramin Karim att tågen ska gå i tid.
Håkan Jarl, som arbetar med tågtrafiken i de fyra nordligaste regionerna i landet, menar att han och de andra från branschen kan bidra till forskningen utifrån ett verksamhetsperspektiv.

– Vi var även med i föregångaren till AIFR, som Luleå tekniska universitet hade, Epilot. Då ville vi utveckla våra arbetsmetoder för att komma åt hjulproblemen på Norrtåg, säger Håkan Jarl.

Det handlar förutom om Norrtåg, även om Tåg i Bergslagen, X-trafik och Region Värmlands tågtrafik. Ett stort problem har varit hjulen på de fordon som köptes in till Norrtågs trafik.

– Hjulen slets ut för fort, speciellt vintertid då hjulskadorna utvecklas mycket snabbare. Vi är flera parter, fordonstillverkare, fordonsägare, operatör, underhållsleverantör och vi själva som hyrestagare av fordonen.

Håkan Jarl säger att det var viktigt att alla hade samma verklighetsbild, baserad på fakta. Han menar att det inte har gått att samla alla aktörer på annat sätt än genom den här typen av forskningsprojekt som genomförs vid Luleå tekniska universitet.

–  Nu övervakar vi via systemet som växte fram i projektet. I dag är det ett kommersiellt system. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har vi inga förseningar på grund av hjulproblem.