Railcare utvecklar batteridrivna arbetståg för järnvägsunderhåll

Det nya arbetsfordonet, MPV, är helt utsläppsfritt. Foto: Railcare

Nu har  Railcares nya batteridrivna maskin MPV premiärvisas. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

Det är järnvägsentreprenören Railcare har i samarbete med Epiroc och Northvolt,
utvecklat en ny batteridriven underhållsmaskin för järnväg. Maskinen benämns MPV, multi
purpose vehicle, och är världens största i sitt slag.

Många av Railcares uppdrag innebär arbete under jord med höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, såväl som hög effektivitet. Bolaget ser stor potential för utsläppsfria arbetsfordon i sina befintliga marknader och även möjligheter att få uppdrag från nya kundkategorier.