Järnvägsbranschen i samarbete för bättre trafikinformation

Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation bildas. Foto: Tarfikverket

För att förbättra trafikinformationen och öka nöjdheten hos resenärer och godstransportköpare har järnvägsbranschen inlett ett nytt samarbete. Arbetet leds av Trafikverket. I början av året beslutade styrelsen i Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, att starta ett nytt prioriterat initiativ med fokus på trafik- och resenärsinformation. Målet är att öka nöjdheten bland både resenärer och transportköpare, vilket väntas underlättas av gemensamma initiativ inom branschen. Trafikverket leder samarbetet där representanter ingår från bland annat SJ, Green Cargo, Svensk Kollektivtrafik, Samtrafiken och Jernhusen.  

– Att JBS gör en prioriterad satsning på trafikinformation är både glädjande och stimulerande. Genom att samlas i en branschgemensam gruppering kan vi prioritera och arbeta tillsammans. På så vis säkerställer vi att trafik- och resenärsinformationen blir ännu bättre, säger Ulrica Sörman på Trafikverket, som leder gruppens arbete. 

Det nya samarbetet kallas Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation, UBTR, och kommer att leda trafikinformationsutvecklingen i landet framöver. Det handlar om att genomföra branschövergripande förbättringar bland annat genom att ta reda på mer om behoven hos resenärer och transportköpare. Samtidigt ses hela kedjan över från det att en händelse uppstår till att trafikinformationen når ut.

– Vi ser redan att vi har samma bild av vad som behöver göras, av de utmaningar vi står inför, vilket gör mig säker på att vi kommer att åstadkomma många bra saker tillsammans inom samarbetet, säger Ulrica Sörman.