Texas Central Railroads höghastighetslinje mellan Houston och Dallas tilldelades slutgiltigt godkännande

Texas Central Railroads höghastighetsprojekt baseras på det japanska Shinkansen-systemet. Illustration: Texas Central Railroad

USA:s Department of Transportation Federal Railroad Administration (FRA) har godkänt höghastighetsprojektets speciella tillämplighet (RPA) och Record of Decision (ROD) för tågoperatören Texas Central Railroad, LLC, vilket är ett stort steg för detta historiska höghastighetstågprojekt och för dess slutförande.

RPA är den rättsliga ramen för Texas Central Railroad. RPA innehåller omfattande samling av säkerhetskrav som definierar signal- och multipelenhetskontroll av höghastighetssystem, räls, rullande materiel, driftsregler och praxis, systemkvalifikationer och underhåll.

Regelverket RPA bygger på en systematisk säkerhetsstrategi som inkluderar olycksförebyggande åtgärder som är betydligt strängare än reglerna för konventionella tågoperationer i USA.

Texas höghastighetssystem som förordas av Texas Central Railroad är baserat på det tillförlitliga japanska höghastighetstågsystemet Tokaido Shinkansen som bedrivs av Central Japan Railway Company (JRC).

Texas Central valde detta system på grund av att expertkretsarna betecknade systemet som ett av de säkraste och punktligaste tågsystemen i världen.

Under mer än 55 år av drift har systemet transporterat över 10 miljarder passagerare och uppnått ett mönstergillt säkerhetsrekord. Inga dödsfall eller olyckor har förekommit sedan det japanska systemet startade.

ROD-förfarandet  avslutade även FRA:s miljöbedömningsprocess, som startade 2014 som en del av National Environmental Policy Act (NEPA) och som avslutades med en slutlig miljökonsekvensbeskrivning (FEIS) med 10 000-sidor, som publicerades den 29 maj 2020. ROD och RPA kommer snart att publiceras fullständig form i det amerikanska federala registret.