Återvinner räls från gamla dubbelspåret mellan Malmö och Lund

Nu har 15 120 meter långräls tagits tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt. Foto: Vossloh Rail

Vid den pågående utbyggnationen från två- till fyrspår mellan Malmö och Lund tas gamla spår bort. I början av september blev 15 120 meter räls över. Men istället för att låta entreprenören ta hand om det överblivna materialet valde Trafikverket istället att behålla rälsen själv för användning i andra projekt.

Rälsen är bara är 10–15 år gammal och för att kunna ta tillvara på den på ett effektivt sätt tog Trafikverket hjälp av Vossloh Rail Services. För att lösa uppdraget använde bolaget specialvagnar från Robel för extra långa rälstransporter från verksamheten i Tyskland med tillhörande kran vilken rullar fram och tillbaka över vagnarna och lägger långrälsen på plats.

– Att tillvarata räls för återbruk har vi gjort i många år i olika länder – vi har totalt omkring 500 vagnar för rälstransporter. Men detta är första gången vi använder utrustningen i Sverige. Genom att inte producera ny räls har Trafikverket räknat ut att det sparas ungefär tio miljoner kronor och utsläpp motsvarande 2 200 ton koldioxid, säger Jimmy Hagström som är vd på Vossloh Rail Services Scandinavia.  

Till hjälp för att lasta rälsen lånade bolaget även tio erfarna kollegor från Tyskland. Med hjälp av Robelkranen lastade de upp räls som kapats till 180-meterslängder, så kallad långräls, i fack på vagnarna. Arbetet gjordes med minsta möjliga mekaniska påverkan på rälsen. Den tål nämligen ganska mycket krökning i sidled, men stötar och krökning i höjdled kan orsaka brottanvisningar som i sin tur kan minska livslängden på rälsen.

Den gamla rälsen transporterades till den nedlagda hållplatsen Sennan, cirka 1,5 mil nordost om Halmstad, där de nu ligger i väntan på att återigen läggas i spår i närheten av lagringsplatsen. Det bästa vore att lägga ut rälsen direkt på den tilltänkt platsen, men spårbytet sker tidigast nästa år så det var inte möjligt i detta fall.