Rail Balticas utvecklingsplan i Kaunas kommer att utarbetas av spanska Ardanuy Ingeniería

Rälsläggning vid Rail Balticas banavsnitt mellan Kaunas och Palemonas. Foto: Rail Baltica

Litauens Ministerium för transport och kommunikation, LTG Infra och den spanska tjänsteleverantören Ardanuy Ingenieria SA tecknade nyligen ett avtal om framställning av utvecklingsplaner för teknisk infrastruktur för Kaunas järnvägsnav, som planeras inom ramen av Rail Baltica-projektet.

Kontraktet värderas till 1,065 miljoner euro (utan moms). Den färdiga planen förväntas bli godkänd i september 2022, och design- och konstruktionsarbetet ska vara färdig i slutet av 2026.

- Kaunas järnvägsnav blir ett av de viktigaste logistikcentren i Litauen. Järnvägsstationens befintliga spår för passagerartrafiken kommer att kompletteras med Rail Balticas internationella passagerarsträcka Warszawa-Kaunas-Vilnius och linjen Warszawa-Kaunas-Panevėžys-Riga-Pärnu-Tallinn. Genom att anpassa oss till samtida logistiktrender kommer vi att fortsätta modernisera Kaunas intermodala terminal, säger LTG Infras VD Karolis Sankovski.

Därför måste Kaunas järnvägsnav 2026 vara, enligt Sankovski, berett att ta emot inte bara tåg från europeiska standardspår utan också hålla jämna steg med den ständigt växande efterfrågan av passagerartransporter och intermodala godstransporter.

Enligt kontraktet har Ardanuy Ingenieria S.A. åtagit sig att förbereda optimala lösningar för Rail Balticas del vid Kaunas järnvägsnav, ange de områden som är nödvändiga för teknisk infrastrukturutveckling och skapa förutsättningar för en stabil utveckling av denna infrastruktur.

I samband med utformningen av planen kommer det spanska företaget att utföra tekniska undersökningar av det planerade territoriet, geologiska studier och utarbeta ett utvecklingskoncept för den planerade arealen med alternativ för Rail Baltica-järnvägen och dess infrastrukturobjekt som behövs för att utveckla Kaunas järnvägsnav.

Efter att ha identifierat det bästa alternativet måste företaget förbereda skräddarsydda lösningar och göra en utvärdering av deras miljöpåverkan.

Den färdiga planen kommer att beskriva utvecklings- och återuppbyggnadslösningar för järnvägar, deras egna byggnader, järnvägsstationer, Kaunas intermodala terminal, vägar och gator, passagerar- och cykelfält, samt teknisk infrastruktur, till exempel värmeförsörjningen och 110kV, 330 kV elnät, gasledningar och andra tekniska nätverk rekonstruktion och byggnadslösningar.

 Rail Baltica är de baltiska staternas hittills största järnvägs- och infrastrukturprojekt. En elektrifierad europeisk järnvägslinje byggs för standardspår, som kommer att anknyta städerna Warszawa, Kaunas, Vilnius, Panevėžys, Riga, Tallinn och Pärnu.

Den sammanlagda längden på Rail Balticas järnvägslinje i Baltikum bli 870 kilometer, varav 392 kilometer går igenom genom Litauen, 265 kilometer genom Lettland och 213 kilometer genom Estland.

I Litauen kommer den europeiska järnvägslinjen med standardspårvidd att ledas från den polsk-litauiska gränsen till den litauiska-lettiska gränsen. I Kaunas stad kommer persontågen att anlända till Kaunas persontågstation, medan godstågen reser via Rokai direkt genom Palemonas mot Riga och Tallinn. Rail Baltica-projektet inkluderar också en separat järnvägslinje mellan Kaunas och Vilnius. Projektet värderas till 5,8 miljarder euro och syftar till att förbättra mobiliteten och resmöjligheterna, utveckla affärs-, turism- och varuhandeln i regionen.