Dublins stadsutveckling genererar fram en 32:e station i DART-nätet

Tåg på väg till Dublin på DARTs linjenät. Foto: Irish Rail

Dublins stadsutveckling genererar fram en 32:e station i DART-nätet Irish Rail planerar att öppna en ny DART-station mellan de befintliga stationerna i Bray och Shankill i den södra änden av DARTs linjenät i Dublin.

Den nya stationen kommer att finnas i Woodbrook, där det planeras nya lägenheter för 5000 personer. Irish Rail meddelade att tågoperatören kommer att snarast lämna in en ansökan om byggtillstånd för stationen.

Det blir den 32:e stationen i DARTs nätverk och den första sedan sedan stationen Grand Canal Dock öppnade 2001. Om planeringsprocessen går smidigt förväntas byggandet påbörja under år 2021 och stationen kan sedan öppnas för passagerare i början av 2023.

Park-and-ride-anläggningar för bilar och cyklar samt 685 hus och lägenheter ska uppföras av privata byggföretag, som en del av en strategisk bosättningsutveckling för området. Ytterligare 600 lägenheter ska tillhandahållas av kommunen inom ramen av ett gemensamt projekt med den statliga utvecklingsmyndigheten.

- Detta är ett utmärkt exempel på hur stadsutveckling och utveckling av kollektivtrafik kan gå hand i hand så att människor som flyttar till ett nybyggt område kommer att ha täta, pålitliga och hållbara alternativ, säger Anne Graham, VD National Transport Authority (NTA).

Irish Meades verkställande direktör Jim Meade konstaterade att tanken på att bygga en ny järnvägsstation bredvid ett nytt bostadsområde är ett spännande perspektiv.

- Att utforma ett bostadsområde som fokuserar på kollektivtrafik är exemplarisk planering, sade Meade.