Serco: - Ersätt flyg med nya nattåg mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn

Serco Transport ser tågtrafiken som en av de viktigaste byggstenarna i ett mer hållbart resande. Foto: SJ

På tisdagen presenterade Frankrike, Tyskland, Schweiz och Österrike, en satsning på nya nattåg mellan Paris-Berlin och Warsawa-Prag. Syftet är att erbjuda resenärer alternativ till flyget och minska utsläppen.

Nu vill Serco Transport se motsvarande satsning i Skandinavien:

- Moderna nattåg i en triangel mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det skulle erbjuda fler ett klimatsmart alternativ till flygresor, skriver Serco Transport i ett pressmeddelande.

 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att upphandla nattågstrafik mellan Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg. Trafiken ska starta under 2022.

 - Den svenska regeringens satsning på nattåg till Bryssel och Hamburg är viktiga. Men det finns sträckor som borde vara enklare att få till och som ger större klimatvinster. Jag hoppas att regeringarna i Sverige, Norge och Danmark vill titta närmare på vårt förslag om en Skandinavisk triangel med nattåg, säger Jonathan Riley, Affärsutvecklingschef på Serco Transport.

Innan pandemin skedde årligen omkring 1,4 miljoner flygresor mellan Stockholm och Oslo, och cirka 1,5 miljoner flygresor mellan Stockholm och Köpenhamn. Den stora mängden resenärer utgör ett bra underlag för att ställa om till ett mer hållbart resande i Skandinavien efter pandemin.

- Nattåg kan vara ett alternativ till flyget. Men då duger inte dagens gamla slitna vagnar. Framtidens nattåg handlar om komfort, kvalitet och upplevelse. Att skapa en standard som är attraktiv för både affärsresor och fritidsresor, anser Jonathan Riley, på Serco Transport.

I Storbritannien driver Serco Transport nattåget Caledonian Sleeper mellan London, Edinburgh och Glasgow. Caledonian Sleeper har utvecklats med inspiration från hotellbranschen och nu jämför resenärerna nattåget i tid och pris med alternativet, en flygresa och hotellövernattning. De två första åren ökade andelen resenärer med 26 procent och reseguiden Lonely Planet utsåg det till ett av de bästa nattågen i världen.

Trafikverket vill köpa in 100 nya nattågsvagnar och 16 nya lok för trafik i Sverige och Europa, men regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth gav inget svar i höstens budgetproposition på myndighetens begäran om en utökad låneram.

 - Ett alternativ skulle kunna vara att Trafikverket låter en operatör upphandla nya vagnar. Det var den modellen som Skottlands regering valde. De ställde tydliga krav på att operatörerna genomförde en noggrann analys av resenärernas behov och marknadens efterfrågan, det låg sedan till grund för design och upphandling av nya tågvagnar, säger Jonathan Riley.

Info om Serco:
Serco är ett internationellt serviceföretag med säte i Storbritannien, som erbjuder offentlig sektor drift, förvaltning och rådgivning inom bland annat transporter. I Skandinavien är missionen att bli regionens ledande leverantör av nattågstrafik. Serco ser positivt på Sveriges planer för nattåg till Europa. Med en omfattande erfarenhet av att utveckla nattågstrafik vill Serco bidra för att åstadkomma den omställning, förnyelse och modernisering som krävs.
 

Källa: Serco Transport