Få resande med kollektivtrafiken i Skåne

Resandet med Pågatågen fallit med 34 procent. Foto: Christer Wiik

Resandet med Skånetrafiken ligger fortfarande långt från 2019 års nivåer. Resandet med tåg ligger mellan 30 och 40 procent lägre än det gjorde samma tid förra året.  När det gäller tågtrafiken har i dagsläget ett mycket lägre resande än förra året. Under vecka 34 har resandet med Pågatågen fallit med 34 procent jämfört med samma vecka 2019.

För Öresundståg har Skånetrafiken enbart siffror för de resor som gjorts i Skåne – och alltså inte över bron till Danmark. Den siffran ligger 38 procent lägre än antalet resor vecka 34 i 2019.

– För att undvika trängsel behöver vi hjälp av våra resenärer. Har man möjlighet är det en stor hjälp om man undviker att resa i rusningstid. På så sätt blir det mer plats till de som behöver resa just då säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef för buss på Skånetrafiken.

Skånetrafiken fortsätter även framöver att följa resandet. I de fall där samma turer blir fulla flera dagar i rad förstärks trafiken om det är möjligt.