Sandahlsbolagen köper Bure Equitys lokleasingverksamhet

Bure Equity säljer sin lokverksamhet till Sandahlsbolagen. Foto: Bure

Sandahlsbolagen har förvärvat 100 procent av aktierna i Bure Equitys lokleasingverksamhet. Verksamheten har sedan 2012 drivits genom Bures helägda dotterbolag Investment AB Bure och erbjudit uthyrning av lok till den svenska och norska gods- och järnvägsindustrin. Sandahlsbolagen avser att nyttja den förvärvade lokverksamheten i sin egen järnvägstrafik.

– Det är en milstolpe för vår utveckling att vi nu i och med förvärvet av IABB får tillgång till sju kraftfulla, moderna och energieffektiva lokomotiv. Detta kommer att väsentligt öka kvaliteten och punktligheten för den järnvägstransport vi erbjuder våra kunder, kommenterar Thord Sandahl, koncernchef för Sandahlsbolagen.

Bures lokleasingverksamhet etablerades i IABB 2012 för att leverera moderna lok till ett av Sveriges större uppdrag. Under åren har loken hyrts ut till både mindre utmanare samt ledande järnvägsföretag i Norden för transport av gods, främst träråvaror och järnmalm.

– Efter tio intressanta år som lokägare har Bure idag avyttrat lokleasingbolaget IABB och lämnar därmed uthyrningsbranschen för lok. Jag är personligen stolt över hur vi de senaste åren har lyckats genomföra en omstart av IABB. Jag och teamet har arbetat hårt med att bygga en ny strategisk plan, fokusera på förstklassigt kundvärde och skapa en långsiktigt lönsam affärsmodell. Det har resulterat i att vi återigen har full uthyrning men nu med ett nytt tjänsteerbjudande till en diversifierad kundstock. Nu ser jag fram emot att följa Sandahlsbolagens framtida utveckling, om än från perrongen, kommenterar Philip Nyblaeus, vd IABB samt investeringsansvarig på Bure.