Anbudsprocessen inledd för återstående delarna av Berlin S-Bahn

Upphandlar drift av två bandelar i upp till 15 år samt 30-åriga underhållskontrakt. Foto: S-Bahn Berlin/J. Donath

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg har offentliggjort anbudsprocessen för de återstående två delarna av 331 kilometer Berlin S-Bahn som täcker Stadtbahn Nord-Syd- och öst-västliga delar .

I anbudet ingår på fyra separata delar. De avser kontrakt för drift av de två bandelarna i upp till 15 år samt 30-åriga kontrakt för att finansiera, leverera och underhålla det rullande materielet. Det senare inkluderar användning av befintliga depåer och / eller byggandet av nya verkstadsanläggningar. Anbudsgivare kommer att kunna ansöka om någon av de fyra partierna eller för vilken kombination som helst. Myndigheten räknar med att den största upphandlingsprocessen i S-Bahns historia kommer att slutföras på cirka två år.

Ett 15-årigt kontrakt för drift av servicegruppen S-Bahn Ring kommer att starta nästa år, efter att det tilldelades den nuvarande operatören, DB-dotterbolaget S-Bahn Berlin GmbH. Detta paket inkluderar tillhandahållandet av 191 tågset som nu tillverkas av ett konsortium mellan Siemens och Stadler.