Finländska staden Esbo får en stadsbana

Stadsbanan som planeras i Esbo är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafik. Foto: Arkkitehtitoimisto CJN

Finlands kommunikationsministerium meddelade nyligen att en ny stadsbana i staden Esbo får understöd på 11 miljoner euro. Anledningen till att ministeriet lyfter fram projektet är att det är en ny typ av samarbete mellan staden och staten.

Byggnadsplaneringen av Esbo stadsbana beviljades 11 miljoner euro. Planeringsprojektets totalbudget är 22 miljoner euro och omfattar planeringen av banan, broar och en tunnel. Staten, Grankulla- och Esbo stad står för kostnaderna.

Stadsbanan skulle göra fjärrtrafiken till Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo punktligare och smidigare.

I praktiken skulle Stadsbanan bestå av två nya spår mellan Alberga och Köklax. Då skulle två spår betjäna fjärrtrafiken och den snabba närtrafiken och två skulle betjäna stadstågen med täta turer.

Byggkostnaderna uppskattas till cirka 275 miljoner euro. Enligt den alternativa planen skulle banan i stället för Köklax sluta i Esbo centrum. Då skulle helhetskostnaderna uppgå till cirka 230 miljoner euro. I samband med byggandet av banan skulle man också förbättra områdena kring stationerna bland annat genom att utveckla cykelvägarna och anslutningsparkeringen.

Banplanen godkändes år 2014, men genomförandet förutsätter ett investeringsbeslut av riksdagen som ännu inte har gjorts. Byggandet av Stadsbanan skulle ta cirka 3-5 år.

Genomförandet av Esbo stadsbana och kostnadsfördelningen för den har avtalats i MBT-förhandlingsresultatet mellan Helsingforsregionen och staten. Enligt avtalet är både statens och kommunernas finansieringsandel hälften av kostnaderna.

Utveckling av förbindelsen mellan Böle och Riihimäki får 6,5 miljoner euro i stöd. Budgeten för projektet är 13 miljoner euro. Projektet genomförs för att förbättra förbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors.