Framtidens höghastighetståg "TGV-M" tar form

Alstoms nya TGV-M förväntas så småningom komplettera SNCF:s TGV-flotta i god tid före Paris-OS 2024. Illustration: Alstom

Presentationen av Alstoms framtida höghastighetståg, TGV-M:s yttre hölje nyligen på företagets fabrik i franska La Rochelle symboliserade det första steget i ett historiskt innovationsprojekt och partnerskap mellan SNCF och den franska tillverkaren av rullande materiel.

I juli 2018 beställde SNCF sammanlagt 100 nya höghastighetståg från Alstom under varumärket "Avelia Horizon".

SNCF Voyages VD Alain Krakovitch räknar med sig att de nya höghastighetstågen blir miljövänligare, rymligare, modernare och billigare att använda än tidigare generationernas tåg.  Alstoms nya tågprojekt TGV-M är avsett att revolutionera järnvägstransporten i Frankrike.

Vid utformningen av de nya tågen läggs särskild tonvikt på deras miljövänlighet. Förutom att de är gjorda till 97 procent av återvinningsbart material, kommer de också att ha 32 procent lägre koldioxidutsläpp än dagens tåg, 20 procent lägre energiförbrukning och 30 procent lägre i underhållskostnader.

I framtiden kommer resenärerna också att kunna beställa och erhålla förfriskningar serverade till sina sittplatser. Tåget kommer att bli det första som TGV har utvecklat helt i samarbete med rullstolsanvändarnas intresseförening, UFR, och som också gör det möjligt för personer med nedsatt rörlighet att röra sig fritt ombord och få tillgång till säten på två nivåer.

Redan under designfasen deltog 2 000 personer i detta projekt. Dessutom designar över 1 000 experter fortfarande detaljer i tåget. Med hjälp av ett virtuellt realitetsverktyg har kund- och användarföreningar varit nära involverade i designprocessen sedan projektets början.