Västmetrons underjordiska depå tar form

Vid depån byggs två underjordiska hallar: en nattuppställningsplats och ett serviceutrymme för tågen. I den norra ändan av servicehallen byggs dessutom tekniska utrymmen. Foto: Novarc

Västmetroprojektet fortsätter väster om den finländska huvudstaden Helsingfors med byggandet av fem nya stationer och ett sju kilometer långt spår som går till Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Metrolinjen västerut kommer dock att fortsätta en bit till. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå. 

Byggarbetet vid Mossbergets metrodepå inleddes på sträckan Mattby-Stensvik för Västmetron redan 2017.

I Finland finns tills vidare endast en metrodepå, Helsingforsmetrons depå i Kvarnbäcken. Vid Västmetrons depå i Mossberget används dock andra lösningar än vid depån i Kvarnbäcken.

- Depån byggs helt inuti berget. I depåentreprenaden ingår brytnings- och byggarbete samt planeringen av depån. Detta är ett exceptionellt tillvägagångssätt och samarbetsform jämfört med de tidigare entreprenadhelheterna för Västmetron och förutsätter ett nytt sätt att tänka av alla parter samt gott samarbete, vilket vi redan har fått goda erfarenheter av under brytningen, säger Ulla Valtonen på Västmetron Ab som är direktör för livscykel- och riskhantering och byggchef för Mossbergets depå.

Konsortiet för brytnings- och byggentreprenaden utgörs av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy och Aro-Systems Oy.

E.M. Pekkinen Oy genomför arbetet efter brytningen inom byggentreprenaden, såsom rörläggning, avloppsarbete, bärande skikt, mynningen som byggs som förlängning på arbetstunneln samt byggnaderna som byggs i de övre ändorna i tre schakt.

- Tidigare har vi utfört schaktningsarbete för Västmetron i Stensvik och på Drumsö. Det är roligt att få vara med i ett projekt som detta”, säger byggchef Juha Tuppurainen på E.M. Pekkinen Oy.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy har inom byggentreprenaden utfört bl.a. betongkonstruktionerna för depån och alla fasta konstruktioner, såsom stationsplattformar, schakt, trappor och hissar.

- Detta är en intressant utmaning och denna nya samarbetsform har fungerat bra”, säger Jukka Halonen, verkställande direktör för Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.

För depåns husteknik, bl.a. planeringen och byggandet av VVS- och elsystem, svarar Aro Systems Oy.

- De system som byggs, såsom rökventilation, belysning och uppvärmning, är bekanta för oss men förhållandena och verksamhetsmiljön är nya. Ett intressant projekt på det stora hela”, konstaterar projektchef inom husteknik Simo Helskä på Aro Systems Oy.

Västmetron kör hela den 21 kilometer långa sträckan under jorden, i två parallella tunnlar.

Förutom stationerna byggs också sju schakt, som planerats för tryckutlämning, luftväxling och rökventilation. Schakten fungerar också som utrymningsvägar i nödsituationer.

I det här skedet har entreprenörer valts ut för tre projektledningsentreprenader: spåret mellan Mattby och Stensvik byggs av Graniittirakennus Kallio Oy, Sökö station av YIT Rakennus Oy och Are Oy samt Stensviks station av Skanska Infra Oy. Förutom byggentreprenaderna för stationerna upphandlas dessutom 24 sidoentreprenader.

Byggarbetet utförs huvudsakligen fram till 2022. Avsnittet mellan Mattby och Stensvik överlåts till HST sommaren 2023.

Källa: Länsimetro OY