Moldaviens EU-partner hjälper till med inköp av nya lok

Nytt moldaviskt diesellokomotiv av typ TE33AC. Foto: Calea Ferată din Moldova, CFM,

De första sex av tolv moderna diesellokomotiv av typ TE33AC, som förvärvades med hjälp av en gemensam finansiering utförd av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska unionen (EU),  av Moldaviska järnvägsföretaget Calea Ferată din Moldova (CFM) anlände anlände nyligen till Moldaviens huvudstad Chișinău.

De nya loken kommer att konsumera mindre energi än de befintliga lokomotiven. Därmed garanteras en säkrare och effektivare transport av varor och passagerare inom Moldavien och till dess handelspartner utomlands.

Den nya rullande materielen tillverkas i Nur-Sultan, i Kazakstan, av GE Transportation, nu en division av det amerikanska företaget Wabtec, som är en ledande leverantör av godsvagnar och lokprodukter.

GE Transportation kontrakterades efter ett CFM-anbud under 2018 i enlighet med EBRD:s upphandlingspolicy och regler.

Köpet av dessa lok är en del av ett stort projekt som finansieras av EBRD, EIB och EU, och som också inkluderar uppdatering av Moldavien järnvägsinfrastruktur och en omfattande reform av CFM. Dess syfte är att förbättra säkerheten, effektiviteten och företagsstyrningen på järnvägen.

Anbudsprocessen för modernisering av järnvägsinfrastrukturen pågår för närvarande och CFM genomför en handlingsplan för att förbättra bolagsstyrningen. Dessutom förväntas det moldaviska parlamentet anta en ny järnvägskod, inklusive lagstiftning baserad på EU-direktiv, som syftar till att anpassa landets järnvägssektor i linje med landets associeringsavtal med EU.

Den totala projektkostnaden ligger på 110 miljoner euro, varav 5 miljoner euro är ett investeringsbidrag från EU: s grannskapsinvesteringsfacilitet (NIF) och resten från lån från EBRD och EIB.

EBRD är en multilateral utvecklingsbank och ett ledande institutionellt organ.