Tyskland stöder moderniseringen av bansträckan Berlin - Szczecin

Centralstationen i polska staden Szczecin. Foto: Wikimedia, kredit: kasprzol

Den tyska regeringen har beslutat om att delta i finansieringen av moderniseringen, ombyggnaden och elektrifieringen av den tyska delen av det 50 kilometer långa banavsnittet mellan den tyska staden Angermünde och polska Szczecin.

Tyskarna finansierar 380 miljoner euro av de totala kostnaderna, som beräknas till 480 miljoner euro.

Delstatsregeringarna i Berlin och Brandenburg kommer var och en att bidra med 50 miljoner euro till projektet. När det är klart 2026 kommer eldrivna tåg att kunna köra från Berlin till Szczecin på 1 timme och 30 minuter, vilket är 20 minuter snabbare än idag.

Finansieringsarrangemanget offentliggjordes nyligen. Slutlig detaljerad planering pågår och byggarbetet förväntas starta under 2021.

Hela linjen omvandlas till dubbelspår. Tågen kommer att färdas längs sträckan med hastigheter upp till 160 km/h. Dessutom kommer fem stationer i Tyskland mellan Angermünde och Tantow att upprustas som en del av projektet.

- Det kommer att bli en kraftfull och attraktiv förbindelse som förenar två storstadsregioner och kommuner och för invånarna närmare varandra, kommenterade Deutsche Bahns infrastrukturdirektör, Ronald Pofalla.

- Vi skapar förutsättningarna för mer trafik på miljövänliga järnvägar, för snabbare och bättre förbindelser till våra polska grannar och avlägsnar en lucka i europeisk järnvägstransport.

I Polen har infrastrukturförvaltaren PKP PLP redan uppgraderat en del av linjen i Szczecin. Företaget kommer snart att inleda elektrifieringsarbeten med en 10 kilometer lång sträcka mellan Szczecin Gumiencie och den tyska gränsen vid Tantow. Detta projekt pågår fram till 2024.

När det är klart kommer den elektrifierade gränsöverskridande järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Polen att användas av både person- och godstrafik mellan städerna Frankfurt/Oder - Slubice och Horka - Wegliniec.