Snart installeras tågspåren i västmetrons förlängning 

Stationsentreprenaden vid Stensviks metrostation startade i december 2018. Stationens och bantunnelns schaktningsentreprenad slutfördes i augusti 2018. För närvarande pågår VVS- och eltekniska arbeten. Snart läggs spåren. Foto: Flickr, Västmetro AB

Om tre år kör Helsingfors västmetro till Stensvik. Sammanlagt handlar det om 17,5 kilometer spårläggning i tunnel. 

Michael Träskelin, platschef för projektledningsentreprenaden på Stensviks stationsbygge, säger att arbetena rullar på som planerat och att kommunikationen mellan de fem stationsbyggena och alla underentreprenörer fungerat bra. 

När västmetron om tre år kör ända fram till Stensvik kan Esboviksborna räkna med lite snabbare resor till Helsingfors. Hur bussarna ska köra bestäms under vintern 2020-2021.

Fyrtio meter ner i berget i Stensvik i västra Esbo kan man redan se en ny metrostation utformas. Stationsgolvets stenplattor har precis lagts på plats och rulltrapporna håller på att installeras.