Inlandsbanan köper vätgasdrivna tågvärmevagnar

En avgörande del för inlandets attraktionskraft är koldioxidfria transporter. Foto: John Nilsson/Inlandsbanan

Inlandsbanan gör satsningar för vätgasdrift på järnväg. Inlandsbanan har påbörjat den offentliga upphandlingen av nya vätgasdrivna tågvärmevagnar. Upphandlingen syftar till att komma fram till en innovativ och kostnadseffektiv lösning för en vätgasdriven tågvärmevagn. Denna tågvärmevagn kommer genom grön vätgas tillhandahålla varma och belysta vagnar till resenärer som är på väg till fjälldestinationerna i inlandet.

– Strategin går hand i hand med Inlandsbanans ambition att skapa en prioriterad godskorridor – utan koldioxidutsläpp. Denna transportkorridor, genom mer än halva Sverige, skulle förutom att säkra industrins konkurrenskraft även att främja tillväxt i inlandets turismdestinationer. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft och för att människor ska fortsätta att vilja ta sig hit säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Vätgasdrivna tågvärmevagnar ingår som ett delprojekt för det övergripande projektet Vätgas i inlandet som Inlandsbanan driver tillsammans med sin samarbetspartner Statkraft. Det övergripande projektet syftar till att etablera vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan med vätgasdistribution via Inlandsbanan. För denna distribution avses i en senare upphandling tas fram en teknisk lösning för vätgasframdrift av dagens diesellinjelok.

För att kunna elkraftförsörja personvagnar/liggvagnar på oelektrifierade järnvägar som exempelvis Inlandsbanan behövs en generator som är placerad på en så kallad tågvärmevagn eller värmefinka i dagligt tal. Tågvärmevagnar används idag bland annat för nattågen som vintertid transporterar skidturister till och från fjälldestinationerna längs Inlandsbanan. Att resa med dessa tåg innebär en minskning av utsläpp på 19 785 ton koldioxid per år i jämförelse med vad som hade varit fallet om bil och/eller flyg nyttjats för de aktuella resorna.