Alpha Trains och Captrain España tecknar ramavtal om 21 Euro6000-lok

Alpha Trains, som äger 416 persontåg och 363 lokomotiv, erbjuder skräddarsydda leasinglösningar, omfattande underhåll och fordonsreparationer samt finansiering av nya projekt. Alpha Trains flottor används av många offentliga och privata operatörer i 13 europeiska länder. Illustration: Alpha Trains

Captrain España, det största privata företaget för järnvägsgods i Spanien, och Alpha Trains, kontinentaleuropas ledande järnvägsföretag, har tecknat ett leasingkontrakt av upp till 21 stycken nya Euro6000 lokomotiv.

Samtidigt tecknade Alpha Trains och Stadler Valencia också ett ramavtal om leverans av dessa 6-axlade flersystemlok.

Captrain España och Alpha Trains har redan bekräftat den första konkreta beställningen av lokomotiv av typ Euro6000. Fem av de beställda Euro6000-loken som är designade för standardspårvidd, är även certifierade för spanska, franska och luxemburgiska linjenätet.

Som ett resultat certifieringen kan dessa lok användas av tåg som trafikerar direkt från Barcelona och Tarragona och senare från Valencia och Bilbao till de tre europeiska järnvägskorridorer (Nordsjön, Medelhavet och Atlanten).

De återstående sex loken är de första i en serie med en så kallad iberisk bredspårvidd. Loken kan användas för att dra tunga godståg på nyligen elektrifierade sträckor i Spanien och via Pajares-tunneln som håller på att öppnas.

Leveransen av dessa lok är planerad till andra hälften av 2021. Hela produktionen av Euro6000 sker i Albuixech-anläggningen i Valencia. Lokens viktigaste kännetecken är deras 6 axlar, medan huvuddelen av den nuvarande europeiska järnvägsflottan är utrustad med fyra axlar.