Donetsk Railways gamla skulder hotar Ukrzaliznycias ekonomiska stabilitet

Ukrainska tågoperatören Ukrzaliznycias passagerartåg på stationen i Kiev. Foto: Ukrzaliznycia

Ukrainas parlament beslutade nyligen att landets ledande järnvägsoperatör Ukrzaliznycia är ”en laglig efterföljare även av de statliga järnvägsföretag som bedriver verksamhet i de områden i östra Ukraina som kontrolleras av Ryssland.”

Ukrzaliznycia och andra kritiker anser dock att beslutet utgör ett hot mot tågoperatörens likviditet och Ukrainas nationella säkerhet och ekonomi.

Det ukrainska järnvägsbolaget Ukrzaliznycia godkändes av parlamentet som Donetsk-järnvägen "Donec'ka zalіznycjas" lagliga ägare från och med det datum då den separatistiska ryskkontrollerade staten grundades den 21 oktober 2015.

Beslutet medför dock, enligt dess kritiker, att entreprenörer för järnvägsföretag och institutioner lokaliserade i det temporärt ockuperade territoriet och tillhörande osäkra områden och Ukrzaliznycia kan komma att drabbas av komplicerade lagliga tvister.

I avsaknad av nödvändiga handlingar berövas Ukrzaliznycia möjligheten att bevisa existensen av ömsesidiga fordringar, eftersom all information och samtliga dokument befinner sig i områden som inte kontrolleras av Ukrainas statliga myndigheter.

Dessutom innebär parlamentets beslut att järnvägsföretaget Ukrzaliznytsia är skyldigt att återbetala alla Donetsk Railways skulder, dock utan att kunna förfoga över dess kapital.

Därmed har Ukrzaliznycia för närvarande drygt 20 000 godsvagnar, nästan 6 000 andra vagnar, nästan 6000 personvagnar och mer än 300 lok i separatistregionerna Luhansk och Donetsk, de så kallade DNR- och LNR-områdena, som än så länge ligger utanför Ukrainas kontroll.

En färsk undersökning av Donetsk Railways finansiella skulder till borgenärer visar att dessa uppgår till 220 miljoner euro. Dessutom tillkommer miljonskulder i företag som ägs av invånare i Ryssland.

De avsatta medlen användes för inköp och förnyelse av tillgångar i början av den väpnade konflikten i östra Ukraina i områden där ukrainska myndigheter för närvarande inte kan utöva sina befogenheter.

Ukrzaliznycia betonar att ett sådant beslut äventyrar företagets ekonomiska ställning och stabilitet, eftersom återbetalning av en så stor mängd skulder utan faktisk kontroll av Donetsk Railways tillgångar, kan destabilisera Ukrzaliznycias betalningssituation, vilket redan är belastad av COVID-19-epidemin.

Därför har Ukrzaliznycia bett presidenten, parlamentet Verhovna Rada och de statliga myndigheterna att intervenera i situationen och vidta alla möjliga åtgärder för att skydda Ukrzaliznycias rättigheter och intressen och för att förhindra orättvisa och olagliga återkrav av företagets tillgångar och fonder, främst genom införandet av speciella lagstiftningsändringar.