Avgörande beslut om Ostlänken i Norrköping

Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut. Visionsbild: Norrköpings kommun

I samband med att Ostlänken byggs behöver Norrköpings kommun fatta beslut om hur en ny station i centrala Norrköping ska utformas. Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla enligt tidplanen senast 2035. Nu har kommunstyrelsen i Norrköping tagit beslut om att inleda dialog med Norrköpingsborna där de får tycka till om tre olika förslag till ny station.
Alternativ A. Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut.

Det här är ett oerhört viktigt beslut för Norrköpings framtid. Det är bara att se hur mycket som hänt sedan stambanan invigdes för över 150 år sedan. Beslutet kommer att påverka Norrköping för lång tid framöver. Det gäller att väga samman kostnader och vinster och det är först nu med de här förslagen som vi har möjlighet att göra det. I den här processen är Norrköpingsbornas synpunkter väldigt viktiga, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S)

Det handlar om att väga samman funktion och finansiering och ha klart för sig att detta är stadens största investering någonsin. Den lösning vi väljer nu kommer att påverka staden under mycket lång tid. Därför är det också viktigt att ta in Norrköpingsbornas åsikter, säger oppositionsrådet Fredrik Björkman (M)

Satsningen på Ostlänken skapar stora möjligheter för Norrköping. Den nya järnvägen kommer att förbättra möjligheterna till pendling och skapa underlag för fler bostäder och arbetsplatser. Beslutet om i vilken form en ny station i Norrköping ska byggas är viktigt för att projektet ska bli klart i tid. Vilket av de beskrivna alternativen som kommunfullmäktige senare väljer, markförlagt eller upphöjt läge, kommer också att bli en viktig förutsättning för den fortsatta planeringen av hela området.

Att den nya stationen i Norrköping ska byggas i ett centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge.