Trafikledningen av spårvägen i Norrköping i kommunal regi

Nya trafikledare för kommunens spåranläggningar. Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun tar över trafikledningen av kommunens spåranläggningar, som omfattar både spårvägstrafiken och tågtrafiken på industrispåren i Norrköping. Trafikledningen kommer att övervaka, samordna och leda all spårvägstrafik samt ge tillstånd för spårfordon att beträda spåranläggningen.

Beslutet om att ge samhällsbyggnadskontoret ett uppdrag om att etablera trafikledning i egen regi fattades av tekniska nämnden den 14 februari 2019. Huvudskälet var att bli mindre såbara genom att säkra en egen trafikledning, eftersom det finns få aktörer på marknaden.

Sedan beslutet har ett förberedelsearbete pågått för att skapa en organisation för uppdraget. Idag finns en trafikledningsenhet på plats, som omfattar 14 personer: 12 trafikledare, en utredare/utbildare samt en gruppchef.

– Det känns fantastiskt att få skapa en organisation från början samtidigt som vi går in med stor ödmjukhet inför uppdraget. Trafikledningens huvuduppgift är att se till att Norrköpings spåranläggningar är i ett trafiksäkert skick för att invånare och besökare ska känna sig trygga och säkra när de åker spårvagn, säger Jennie Dahlroos, gruppchef trafikledningen.