Omfattande spårbyte i Norrköping

Spårvagnsspåren i Norrköping är slitna och behöver ersättas. Foto: Bengt Oberger

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning när Nygatan stängs av i olika omgångar mellan april och november 2021. Spåret på Nygatan byts mellan Hörngatan upp till Ebersteinska gymnasiet och planen är att stänga av ett kvarter i taget i mellan fyra och åtta veckor åt gången.

– Det kommer att vara kämpigt under avstängningstiden men eftersom vi samordnar arbetet med projekt Sandtorp, Eon och Nodra så blir avstängningen effektiv och koncentrerad istället för att pågå under flera år, säger Gustav Flodén

–  Nygatan är ett av våra viktigaste stråk för kollektivtrafiken i innerstaden och det här innebär att vi bygger för en hållbar kollektivtrafik, både för idag och för framtiden, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.

– Sträckan trafikeras både som huvudbusstråk och med spårväg vilket belastar spåren extra mycket och ställer höga krav på byggnationssättet. Det gamla sättet att bygga spårväg i Norrköping håller bara 18 till 20 år och det nya beräknas hålla i minst 80 år, säger Gustav Flodén, enhetschef för spår på Norrköpings kommun.