Rail Balticas linje söderut från Kaunas används redan, men resten är 2 år försenad

Rail Baltica ska bli ett 870 kilometer långt tågspår från Tallinn till gränsen mellan Litauen och Polen, där man dessutom förbereder byggandet av en 360 kilometer lång förlängning till Warszawa. Foto: Rail Baltica

Enligt det estniska riksrevisionsverket är Estland minst två år försenat med sin del av Rail Baltica-bygget, skriver Helsingforstidningen Huvudstadsbladet.

Estlands premiärminister Jüri Ratas har till och med gått så långt att han säger att det är bra om projektet blir klart under 2020-talet.

En anledning är att det nationella projektbolaget i Estland flera gånger har opponerat sig emot beslut tagna av det gemensamma koordineringsbolaget Rail Baltica.

Koordineringsbolaget Rail Baltica uppgav i en analys i 2019 att tåglinjen antagligen kan öppnas först år 2030.

I en gemensam rapport i början av januari i år säger de tre baltiska ländernas revisionsmyndigheter att koordineringsbolaget måste ta bestämdare tag i stället för att låta de nationella bolagen styra. 

Projektledningen påpekar att det är överdrivet att tala om samarbetsproblem, utan snarare handlar det om en naturlig del av ett storprojekt av den här kalibern.

Både det stora koordineringsbolaget och det estniska Rail Baltica-bolaget har haft en ganska betydlig omsättning på personer i ledningen.

En annan anledning till vissa förseningar är att det statsägda Rail Baltica-bolaget har tagit med lokalinvånarna i beslutsprocessen i större utsträckning än vad som tidigare har varit vanligt i Estland.
Det här beror till stor del på att många ester har varit negativt inställda till hela projektet.

Redan 2016 rapporterade nyhetssajten Svenska Yle från Litauen om hur byggarbetet utanför Kaunas var i full gång. Linjen, som går söderut till Polen från Kaunas, är redan i användning.