Första spårvagnen rullar ut från nya depån på Ringön i Göteborg

Depå Ringön etapp ett. Foto: Göteborgs Spårvägar

Så var det det premiär för den första spårvagnsturen från Ringödepån med 29 vagnar som rullade ut i morgontrafiken.

– Det är spännande med en ny depå, det händer ju inte varje dag, säger Claes-Göran Bark, som var först bland spårvagnsförarna att passera grindarna och köra ut från depån. Han fick också äran att klippa bandet för att markera starten för första etappen av depån.

På plats vid premiären var ett 30-tal medarbetare, Göteborgs Spårvägars styrelseordförande Stefan Olinder och vd Hans Nilsson när den nya spårvagnsdepån på Ringön togs i drift. I samband med ceremonin riktade Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar ett stort tack till Göteborgs Spårvägars medarbetare och andra aktörer som gjort att depån nu blivit verklighet.

– Nu har vi etapp 1 klar, nu ska vi satsa mot etapp 2 för att få plats för våra nya vagnar, sa Hans Nilsson.

Spårvagnsdepån byggs i två etapper. Den första etappen som nu står klar innehåller uppställningsplats under skärmtak, en mindre servicehall, personalutrymmen och plats för 30 spårvagnar som ska trafikera Göteborg från tidig morgon. I nästa steg startar byggnationen av en ny modern spårvagnsdepå med plats för ytterligare drygt 70 spårvagnar.