Zeleros Hyperloop tar ytterligare ett steg i utvecklingen av hyperloopjärnväg

Zeleros tar in 7 miljoner euro för sitt hyperloopprojekt. Foto: Zeleros

Zeleros Hyperloop har genomfört en finansieringsrunda till ett värde av mer än 7 miljoner euro för sitt hyperloopprojekt. Företaget startar en ny och viktig fas i utvecklingen av sin unika version av hyperloop, det bästa alternativet för framtidens traansporter för långdistansrutter för person- och godstransporter. Anslutningar som Paris - Berlin kan reduceras till mindre än en timme.

Zeleros öppnar denna nya etapp tack vare stöd från företag som Altran, Grupo Red Eléctrica och strategiska investerare på nationell och internationell nivå, inklusive bland annat Goldacre Ventures, Storbritannien, Road Ventures, Schweiz, Plug and Play, USA och Spanish Angels Capital samt MBHA. Fonderna kommer att användas för  vidareutveckling av Zeleros hyperloopfordon, som är det bästa alternativet för att rutter mellan 400 och 1 500 kilometer, med speciella fördelar som minskning av de totala infrastrukturkostnaderna och säkrare drift för passagerare.

I kommentaren vid tillkännagivandet sa David Pistoni, verkställande direktör på Zeleros: ”För Zeleros är det viktigt att ha partners av denna relevans och expertis med i projektet. Deras stöd kommer att påskynda utvecklingen av vår teknik och låsa upp vägen mot hyperloopbaserade rutter och korridorer i Europa och världen över. Dessa nya fonder kommer att öka en viktig milstolpe för att utveckla och demonstrera vår teknik i en verklig driftmiljö, vilket kommer att föra Zeleros närmare en multimiljans marknadsmöjlighet som ska fångas under de kommande decennierna."