Tunnelbaneupphandling i Stockholm skjuts på framtiden

E40-upphandlingen skulle starta våren 2020 men skjuts upp. Foto: Region Stockholm

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har beslutat att skjuta på uppstarten av den nya tunnelbaneupphandlingen, projekt E40. Avsikten var att formellt starta E40-upphandlingen under våren 2020, men på grund av coronapandemin bedöms detta inte lämpligt. Marknaden bedöms inte ha möjlighet att lägga resurser på en så stor affär just nu. Därtill läggs andra osäkerheter utifrån rådande läge. 

Trafikförvaltningen vill på bästa sätt säkerställa god konkurrens och en god affär i kommande upphandling, och har därför beslutat om att avvakta med att inleda upphandlingen. Snarast möjligt efter sommaren hoppas trafikförvaltningen kunna återkomma med en ny tidplan för upphandlingen.