Stadlers VD lämnar företaget efter oenighet med styrelsen

Peter Spuhler (till vänster) och Thomas Ahlburg. Foto: Stadler

Stadlers koncernchef Thomas Ahlburg har lämnat företagets styrelse i anda av ömsesidigt samförstånd, meddelar denna schweiziska tillverkare av rullande materiel.

Enligt företaget handlade det om ”olika åsikter angående Stadlers strategiska och organisatoriska utveckling.”

Peter Spuhler, verkställande direktör för styrelsen, kommer att överta Ahlburgs tjänst med omedelbar verkan tills en efterträdare utses.

Ahlburg, som enligt Stadler vill fortsätta sin karriär som självständig entreprenör, kommer också att fortsätta att tjänstgöra inom företaget som seniorrådgivare fram till slutet av 2020.

Spuhler tackade Ahlburg för hans engagemang för Stadler sedan hans utnämning som koncernchef den 1 januari 2018 och för sin tidigare befattning som vd för Stadler Bussnang.

Stadler meddelar att företaget än så länge har varit relativt opåverkat av Covid-19-krisen. Efterfrågan har varit stabil, men företaget säger att även om de framtida konsekvenserna är svåra att bedöma i detta skede kommer företaget att begränsa omfattningen av tidigare projekt för budgetåret 2020.

Trots att företaget har kännetecknats av stark likviditet och en kontinuerligt hög orderstock under de senaste åren har vissa av dess leverans- och transportkedjor avbrutits på grund av komplikationer i underleverantörsindustrin. Dessutom har minskat resande och pålagda restriktioner för kunder och anställda resulterat i förseningar när det gäller godkännanden, kundaccept och fakturering av nya tåg.