Punktlighet en nyckel för minskad trängsel på järnvägen

Punktligheten i april var 96,5 procent för MTR Pendeltågen. Foto: MTR

Mars månad var en rekordmånad för MTR Pendeltågen vad gäller punktlighet och även i april landade punktligheten på samma höga nivå. Samtidigt minskade förseningar kopplade till fel i infrastrukturen till en nivå som är den lägsta sedan 2016 då MTR Pendeltågen tog över pendeltågsavtalet. Detta tillsammans med att stockholmarna visar hänsyn till varandra och bara reser när man måste är viktiga nycklar för att minska trängseln ombord på pendeltågen.

Sedan 2018 har MTR, Trafikverket och Trafikförvaltningen bedrivit ett nytt arbetssätt för att tillsammans identifiera och genomföra de åtgärder som får störst effekt för pendeltågsresenärerna på kort tid. I januari 2020 förnyades det utökade samarbetet och resultatet har inte låtit vänta på sig. Målet med åtgärderna är att minska trafikstörningarna på pendeltågen genom att förbättra infrastrukturen, förbättra hanteringen av trafiken under och efter störningar, minska tillfällen med obehöriga i spår, samt att utveckla en tillförlitlig trafikinformation.

– Att vi levererar en punktlig och stabil pendeltågstrafik för alla som verkligen behöver kunna ta sig till sina viktiga jobb varje dag, är kanske mer betydelsefullt nu än någonsin. Pendeltågens höga kapacitet och direkta anslutning till regionens fem större sjukhus är en viktig del i att hålla vårt samhälle rullande under den pågående Coronapandemin, säger Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen.

Endast 19,8 procent av förseningarna under månaden berodde på fel i infrastrukturen. Den enskilda dagen med något större förseningar inom kategorin var den 6 april då ett växelfel inträffade vid Stockholms södra.

38 procent av förseningarna berodde på olyckor/tillbud och yttre faktorer, vilket är en ökning jämfört med föregående månad men en minskning jämfört med samma månad föregående år. De dagar med högst antal förseningsminuter inom kategorin var den 2, 14 och 17 april. Den 2 april bidrog det blåsiga vädret till att ett fjärrtåg rev ner en kontaktledning, vilket ledde till störningar mellan Knivsta och Märsta/Arlanda. För dagarna 14 och 17 april uppstod förseningar till följd av obehöriga personer i spår.

Förseningar kopplade till följdorsaker var högre än föregående månad och samma månad föregående år och motsvarade 20,5 procent av de totala förseningarna. Dagen med högst antal förseningsminuter inom kategorin var den 3 april då ett spänningslöst tåg från annan operatör norr om Stockholm Odenplan orsakade förseningar.