Alstoms energikonverterare Hesop lanserades på Hamburgs tunnelbanenät

Alstoms Hesop-system fångar upp bromsenergi från tåg och omdirigerar den för användning någon annanstans i tunnelbanenätet. Bild: Alstom

Alstoms energikonverteringssystem Hesop har installerats på Hamburgs tunnelbanelinje U2.

Enligt Alstom är systemet det första i sitt slag som har installerades i Tyskland och det första som tillhandahålls som en fristående produkt, som dessutom fungerar i fullt konverteringsläge.

Alstom och tunnelbaneoperatören Hamburger Hochbahn undertecknade i september 2018 en avsiktsförklaring för en testserie med Hesop.

Systemet installerades vid stationen Rauhes Haus.

Hesop är en så kallad reversibel kraftstation som både levererar dragspänning till ett nätverk och återvinner bromsenergi från tåg. Installationen i Hamburg är utformad för att fånga 99 procent av tågbromsenergin, som sedan omdirigeras för användning inom stationen. Eventuell överskottsenergi återförs till nätet.

Hittills har Alstom antingen mottagit beställningar eller installerat 125 Hesop-enheter för tunnelbanor i Milano, Riyadh, London, Dubai och Panama samt i lätta järnvägssystem i Sydney och Milano.