Newag levererar eldrivet Griffin-lok och 216 vagnar till LOTOS Kolej

Griffin Electric Locomotives är fyraxlade fordon som kan utveckla hastigheter upp till 160 km/h. Foto: Newag

Ytterligare ett elektriskt drivet Newag-lok och 216 vagnar från tågbyggarens  produktionsanläggning i Kolowag köptes nyligen av LOTOS Kolej. 

Leveransavtalet undertecknades nyligen i Gdansk. De föregicks av fastställda anbud. Projektet "Inköp av modern intermodal rullande materiel av LOTOS Kolej" samfinansieras med EU-medel.

Implementeringen av infrastruktur- och rullande materielprojekt genomförs därmed med stöd av Centrum för EU: s transportprojekt. 

Det övergripande målet för denna projektgrupp är att öka andelen intermodal transport av gods genom att delvis flytta containertransport till järnvägen. Detta gynnas för att bidra till att minska de negativa effekterna av vägtransporter, såsom utsläpp, samt för att minska antalet långtradare som transporterar containrar på vägen, och därmed öka trafiksäkerheten.

Som en del av samma projekt avgjordes också köpet av ett elektriskt drivet lokomotiv med ett nytt driftsystem. 

LOTOS Kolej köpte ett av Griffins elektriska lokomotiv med fyra axlar, utrustad med ETCS-nivå 2. Den modulära designen av Griffin-loket gör det möjligt att anpassa loken till de enskilda transportörernas specifika behov. 

Griffin-loket kan användas för transport av godståg med upp till 3200 ton frakt eller passagerartåg i en högsta hastighet på 160 km/h. Detta är det tredje lokomotivet av denna typ hos LOTOS Kolej. Kontraktsvärdet täcks till hälften av EU-finansiering.

Ytterligare ett elektriskt drivet Newag-lok och 216 vagnar från tågbyggarens  produktionsanläggning i Kolowag köptes nyligen av LOTOS Kolej. 

Leveransavtalet undertecknades nyligen i Gdansk. De föregicks av fastställda anbud. Projektet "Inköp av modern intermodal rullande materiel av LOTOS Kolej" samfinansieras med EU-medel.

Implementeringen av infrastruktur- och rullande materielprojekt genomförs därmed med stöd av Centrum för EU: s transportprojekt. 

Det övergripande målet för denna projektgrupp är att öka andelen intermodal transport av gods genom att delvis flytta containertransport till järnvägen. Detta gynnas för att bidra till att minska de negativa effekterna av vägtransporter, såsom utsläpp, samt för att minska antalet långtradare som transporterar containrar på vägen, och därmed öka trafiksäkerheten.

Som en del av samma projekt avgjordes också köpet av ett elektriskt drivet lokomotiv med ett nytt driftsystem. 

LOTOS Kolej köpte ett av Griffins elektriska lokomotiv med fyra axlar, utrustad med ETCS-nivå 2. Den modulära designen av Griffin-loket gör det möjligt att anpassa loken till de enskilda transportörernas specifika behov. 

Griffin-loket kan användas för transport av godståg med upp till 3200 ton frakt eller passagerartåg i en högsta hastighet på 160 km/h. Detta är det tredje lokomotivet av denna typ hos LOTOS Kolej. Kontraktsvärdet täcks till hälften av EU-finansiering.