Separata internationella överenskommelser om transport av farliga ämnen tillåts

Säkerhetsföreskrifter rörande internationella järnvägstransporter av farligt gods finns sedan länge intagna i en bilaga (vanligen betecknad RID) till det internationella fördraget om godsbefordran på järnväg (CIM). De snabba tekniska framstegen gör det nödvändigt att revidera föreskrifterna med täta mellanrum. Foto: Creative Commons, kredit DS-30

Nya och separata internationella överenskommelser som syftar till att garantera fortsatta TFÄ-transporter kan beslutas under nuvarande exceptionella situationen.

Separata överenskommelser kan ingås internationellt och nationellt i fråga om väg- och järnvägstransporter där största delen av transporter av farliga ämnen sker.

I exceptionella situationer är det inte nödvändigtvis möjligt att ordna alla de TFÄ-utbildningar och -prov som ansluter till yrkeskompetens eller genomföra återkommande eller mellanliggande kontroller av transportcisterner och TFÄ-besiktningar av fordon eller järnvägsvagnar av olika slag.

De särskilda överenskommelserna ger möjlighet att under år 2020 undantagsvis förlänga giltighetstiden för tillstånd, godkännanden och intyg som annars skulle löpa ut inom en snar framtid.

I Finland undertecknade landets Transport- och kommunikationsverk de separata överenskommelserna den 30 mars 2020. Förordningarna trädde i kraft den 3 april 2020.