Installation av reservkraftaggregat började på västmetrons stationer

Innan reservkraftaggregaten levereras till västmetrons metrostationer i Helsingfors genomgår hela apparaturen ett så kallat FAT-test (Factory Acceptance Test). Foto: Västmetro AB

Transporten av de första reservkraftaggregaten till västmetrons stationer i Helsingfors vid bansträckan Mattby–Stensvik startade nyligen, meddelar Västmetro AB. Det första aggregatet transporterades till Kaitans station och därefter skickades det andra till Esboviken.

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik. Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till ställverken som matar el till stationernas system på grund av störningar eller till exempel nationellt elavbrott.

Aggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar, enligt tillverkaren, en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Leverantör av reservkraftaggregaten till västmetrons stationer mellan Mattby och Stensvik är ett konsortium bestående av Geneset Powerplants Oy och Hautalan Sähkömoottori Oy.

Innan reservkraftaggregaten levereras till metrostationerna genomgår hela apparaturen ett så kallat FAT-test (Factory Acceptance Test).

Rulltrapporna är för många en välbekant och synlig del av en metrostation. Reservkraftaggregaten är däremot inget som passagerarna märker av. I själva verket utgör de utrymmen som passagerarna ser, till exempel stationsplattformarna och rulltrapporna, bara ungefär en tredjedel av stationslokalerna medan två tredjedelar är osynliga för passagerarna.

Ett reservkraftaggregat är ungefär 3,9 x 1,6 x 2,6 meter stort (längd x bredd x höjd) och väger cirka 4 500 kilo. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.
Reservkraftaggregatet transporterades i ett stycke, till skillnad från rulltrapporna som transporterades i många delar som monterades ihop nere på stationerna.

Aggregatet transporterades via servicetunneln och den framtida metrotunneln till installationsplatsen och lyftes på plats den sista biten med lyftkran. Plastskyddet tas bort på den slutgiltiga platsen där aggregatet installeras.

Installationen av reservkraft är en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Andra sidoentreprenader är till exempel rulltrappor, hissar, rökgasfläktar och övervakningskameror.

Källa Västmetro AB