Strukton Rail tar kontraktet för Kistagrenens första etapp

Visionsbild av Tvärbanan. Bild Region Stockholm

Strukton Rail har tilldelats kontraktet för Kistagrenens första etapp på Tvärbanan från Bromma Blocks till Bromma flygplats. I januari vann man kontraktet för detta uppdrag och den 6e april börjar arbetet med att etappvis bygga ut bana, el, signal och tele för den nya spårvägen mellan Bromma Blocks och den nya hållplatsen Bromma flygplats. Uppdraget omfattar en sträcka på cirka. 600 meter och inkluderar ett tillfälligt teknikhus i anslutning till hållplatsen Bromma flygplats.

– Glädjande att vår projektorganisation har fått möjligheten att driva detta mindre, men ändå komplexa projekt., säger Pia Peurala, affärsenhetschef på Strukton Rail.

Kontraktet innefattar följande områden:

  • Banöverbyggnad
  • Kontaktledning inklusive stolpar
  • Signalobjekt och finkanalisation
  • Belysning
  • Kabeldragning samt inkopplingar för el, signal och tele
  • Hållplatsutrustning för Bromma flygplats
  • Nytt teknikhus vid Bromma flygplats