Utbyggnaden av fyrspår mellan Malmö och Flackarp kan starta

Flaskhalsarna i västsverige måste byggas bort, säger Anna Jähnke ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Fot: Allians för Skåne

Regeringen har nu fattat beslut om att de startklara järnvägsbyggena i Skåne får starta. Därmed kan arbetet nästan omedelbart komma igång på fyra spår mellan Malmö och Flackarp, strax söder om Lund, och dubbelspår från Ängelholm till Helsingborg Maria.

– Det var på tiden! För att vi ska få en fungerande arbetspendling, inte bara i Skåne utan i stora delar av Västsverige måste flaskhalsarna byggas bort, säger Anna Jähnke ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Utbyggnaden av Stambanan i Skåne och Västkustbanan kommer att ordentligt förbättra situationen. De skånska järnvägarna är i dag hårt belastade och det behövs kapacitetsförstärkning. Arbetspendlingen har ökat år för år samtidigt som Skåne är en transitregion för mycket av svensk utrikeshandel. 

De aktuella projekten har funnits i den nationella planen tillsammans med upprustningar av sträckorna Arlöv-Lomma-Kävlinge och Åstorp-Teckomatorp.

– Det är bra att vi nu får klartecken på dessa projekt, bättre sent än aldrig, säger Anna Jähnke (M). men det räcker inte, vi behöver fyra spår på hela sträckan Malmö-Hässleholm och mer kapacitet på övriga järnvägar, som Kristianstad-Hässleholm och Malmö-Ystad.