"Snöätande" ryska tåg testas i Finland

Med hjälp av testerna vill man undersöka om hur extra tung utrustning för järnvägsunderhåll fungerar i Finland. Under exceptionellt snörika vintrar kan det behövas ytterligare kapacitet för snöröjning inom järnvägsnätet. Vintern 2018/19 var till exempel mycket snörik. Foto: Teller Report. Kredit. M.Nummelin

Extra tung rullande rysk materiel för vinterunderhåll testades inom det finska järnvägsnätet. Ett så kallat snöätande tåg anlände nyligen från Ryssland. Syftet med experimentet är att undersöka om ny utrustning kan användas för att förbättra järnvägsunderhållet i Finland.

Utan plog borrar sig det ryska godståget effektfullt genom snön som ligger meterdjup på rälsen. Snöröjningståget SM-7 från Ryssland testades i Finland med goda resultat.

Testkörningen pågår fortfarande. Testområdet, som ligger i regionen Kainuu finns det under februari-mars tillräckligt med snö för testning. Ursprungligen skulle provkörningarna genomföras i Finlands sydöstra del, men där fanns ingen snö.

Namnet på det snöätande tåget härrör sig från det faktum att frontmaskinen samlar snö och för den bakåt för att sedan lagra den i bakomvarande vagnar. Därifrån avlägsnas snön senare till sidan spåret.