Prysmian levererar signalkablar till Deutsche Bahn för spårutvidgning

Deutsche Bahns regionala elektriskt drivna multipelenhet på väg. Foto: Piqsels

Prysmian Tyskland tilldelades nyligen uppdraget att leverera signalkablar till ett värde av 1,3 miljoner euro till Deutche Bahn Netze AG, som måste undanröja en flaskhals på järnvägen mellan städerna Hanau och Fulda. Rutten är en av de viktigaste och mest trafikerade i Tyskland, med mellan 250 och 300 lokala, långväga- och godståg varje dag. Alla kablar kommer att tillverkas på koncernens fabrik i Berlin-Köpenick.

Projektets främsta syfte är att öka kapaciteten mellan Hanau och Gelnhausen. För detta ändamål konstrueras två nya järnvägsspår som gör det möjligt att separera trafiken. Detta innebär att snabba långväga persontåg och långsamma lokala och godståg i framtiden kommer att arbeta på olika spår och inte påverka varandra.

Fördelarna för regionen och järnvägsnätet är uppenbara. Pendlare kommer att kunna dra nytta av mer pålitlig lokal transport, och långväga trafik kommer att köras med högre hastigheter till närliggande knutpunkter som Frankfurt, Erfurt, Würzburg och Nürnberg. Målet är att minska restiden mellan Frankfurt och Fulda till maximalt 45 minuter.

Målet för Deutsche Bahn är enligt företagets pressperson att säkerställa rörlighet med minsta påverkan på människor och natur. Därför spelar skyddet av miljön och naturen också en nyckelroll i planeringen av projektet.

Källa: Prysmian