Laude Smart beställer ytterligare 200 godsvagnar av UWC

Ryska UWC:s vagnfabrik i Tikhvin. Foto: UWC

UWC, Rysslands största tillverkare av godsvagnar, kommer att bygga de beställda extra låga vagnarna på företagets fabrik i Tikhvin.

Det är den polska operatören Laude Smart Intermodal SA som har beställt 200 godsvagnar av denna ryska vagnproducent.

Vagnarna, som utrustas med boggier som enligt tillverkaren klarar av 25 tons axellast, kommer att användas för transport av tunga containrar längs rysk-polska transportkorridorer.

Beställningen av dessa låga vagnar kommer att levereras i slutet av maj 2020. Efter avtalet kommer antalet kontrakterade Tikhvin-producerade vagnar i Laude Smart-flottan att stiga till 841 enheter, varav 641 är av modell 13-6851-01 för användning längs banavsnitt med 1520 millimeters spårvidd och 200 är avsedda att användas på sträckor med 1435 millimeters spårvidd.

Modellen 13-6851-01, som mäter 40 fot i längd, är konstruerad för transport av tunga containrar och tankcontainrar som innehåller farligt gods med en totalvikt på upp till 40 ton. Vagnen har en lastkapacitet på 80 ton och en maximal tarvikt på 20 ton.