Transport Canada beslutar om hastighetsbegränsning efter ny oljetågbrand

Scenen för den tidigare olyckan med ett brännande kanadensiskt råoljetåg i delstaten Saskatchewan den 9 december 2019. Foto: Transport Safety Board of Canada

Transport Kanada har infört hastighetsbegränsning för godståg som transporterar farligt gods efter en andra oförklarlig explosiv eldsvåda nyligen i ett råoljetransporterande tåg i Guernsey, delstaten Saskatchewan i början av februari.

Tåg med mer än 19 vagnar, som transporterar farligt gods tillåt nu köra bara upp till 40 km/h i öppet land och 32 km/h i stadsområden.

Hastighetsbegränsningen, som infördes vid midnatt den 7 februari, gäller i 30 dagar.

Den senaste olyckan med urspårning med efterföljande explosiv brand inträffade i precis samma område som en tidigare olycka i december 2019.

Det urspårade tåget bedrevs av Canadian Pacific (CP). Tankvagnarna i olyckan var nya, av typ TC-117J, som uppfyller eller överträffar Transport Canada standarder.

TC/DOT-117J:s är byggda enligt HM-251 standarder, med en tankskaltjocklek på 14 millimeter, 3 millimeter tjockare än en ombyggd TC/DOT-117R-vagn, som är eftermonterad för att möta kraven på THM-251, med en 11 millimeters tankskaltjocklek.