Oslo-Sthlm 2.55 ger stora näringslivsvinster

Karta: Oslo-Sthlm 2.55

Näringslivet har mycket att vinna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Med det budskapet bjöds några av Örebro läns stora företag in till en diskussion om hur näringslivet och det offentliga gemensamt kan arbeta med att lyfta betydelsen av. Landshövding Maria Larsson, regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg och bolaget Oslo-Sthlm 2.55 arrangerade mötet på Örebro slott. Med på mötet fanns ledningsrepresentanter för BAE Systems, Capio, BillerudKorsnäs, SAAB Dynamics, Kontract, Handelskammaren i Mälardalen och Scandfibre.

– Det här är en av länets viktigaste framtidsfrågor, inte minst för näringslivet. En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för företagens framtida möjligheter att kompetensförsörja sina verksamheter och för att utvecklas ytterligare. Dagens möte syftade till att vi ska börja formera oss gemensamt med viktiga näringslivsaktörer som har mycket att vinna på att järnvägen blir verklighet, säger Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55. 

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs istället mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flytta till tåget från flyget varje år – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som förutsättningarna för det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Effekterna för samhället, näringslivet och klimatet skulle vara påtagligt positiva.

– En förbättrad förbindelse skulle bli en injektion för växtkraft och utveckling hela regionen. I grunden handlar det om att få tillgång till en större marknad, kompetens, arbetskraft och kapital, det vill säga många av de parametrar som definierar konkurrenskraft. Ju effektivare transportsystemet är, desto större blir också effekterna, säger Jonas Karlsson. 

I ett näringslivsperspektiv finns stora vinster att hämta om förbindelsen blir verklighet. Över 3 000 fler nya jobb skapas bara i Örebro län under en tioårsperiod. De åtta arbetsmarknadsregioner som idag finns i stråket skulle i praktiken bli till tre stora tillväxtregioner med över en miljon innevånare i varje. Örebro skulle bli ett nav i systemet med förbättrad tillgänglighet till de båda huvudstäderna och till närliggande regionhuvudstäder.