Spårvagnar räddningen för trafiken i Västerås

Karta över hur trafiksystemet i Västerås kan se ut 2050. Illustration: WSP Advisory

I framtiden kan det bli spårvagnar som ombesörjer kollektivtrafiken i Västerås. Det är ett förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik och som nu presenteras på Västerås stads hemsida.

– Om alla ska få plats måste trafiksystemet utformas mer effektivt och hållbart med transportslag som kollektivtrafik, gång och cykel som kräver en liten yta per person, skriver Västerås stad.

Under två år har Västerås stad tillsammans med Region Västmanland drivit projektet Framtidens kollektivtrafik. Förslagen ska utredas vidare och så småningom ligga till grund för ett politiskt beslut om inriktningen. För att göra analyserna anlitades konsulterna WSP Sverige.