Stadler vinner kontrakt för Tyne och Wear- Metrons rullande materiel

Stadler kommer att leverera 42 nya tunnelbanetåg till nordöstra England. Foto: Stadler

NEXUS, den lokala transportmyndighetens ägare och operatör av Tyne and Wear Metro i nordöstra England, har gett Stadler i uppdrag att leverera och underhålla 42 nya ledade tunnelbanetåg, vardera med fem vagnar.  Affären är värd 300 miljoner pund och inkluderar även byggnationen av en ny depå på 70 miljoner pund.

Leveranserna av de nya tågen kommer att genomföras fram till 2024.

Storbritanniens transportdepartement (DfT) kommer att bidra med 337 miljoner pund till Nexus finansiering av den nya flottan samt byggandet av en depå vid Howdon och andra tillhörande projekt längs det 77,5 kilometer långa linjenätet i Newcastle. Tågen kommer att tillverkas på Stadlers fabrik i Saint Margrethen, Schweiz.

Stadler kommer att samarbeta med 30 nya brittiska leverantörer, varav hälften ligger i nordöstra England. Stadler kommer också att bygga en ny underhållsanläggning på 70 miljoner pund på tunnelbanans nuvarande depå i South Gosforth, Newcastle, där företaget kommer att underhålla tågen i upp till 35 år, vilket potentiellt höjer kontraktets totala värde till 700 miljoner pund.

I kontraktet ingår också ett alternativ för fyra ytterligare tåg om Nexus lyckas erhålla extra statlig finansiering för att kunna gå vidare med företagets Flow-projekt vars syfte är att öka tunnelbanans kapacitet. Projektet beräknas öka antalet passagerare med 30 000 per dag.