Crister Fritzson lämnar ordförandeposten i CER

Crister Fritzson slutar som vd för SJ under våren 2020. Foto: SJ

Crister Fritzson lämnar ordförandeposten för järnvägsföretagens europeiska samarbetsorganisation CER, Community of European Railways and Infrastructure Companies. Crister Fritzson har varit ordförande för CER sedan maj 2017. Ordförandeskapet har baserats på hans roll som ordförande för Branschföreningen Tågoperatörerna, BTO, som är medlem i CER.

Crister har under sitt ordförandeskap arbetat ihärdigt med att skapa processer för att förbättra CERs arbetssätt och resultat, samt tydlig uppföljning av verksamheten och medlemmarnas nöjdhet. Grunden har lagts för ett fördjupat samarbete med andra internationella branschorganisationer. Vidare har Crister initierat och aktivt medverkat i en vidareutveckling av organisationens strategiska arbete, och följt framtagningen av en policyagenda för 2019-2024 för att bistå och påverka det nyvalda Europaparlamentet och den nytillträdda EU-kommissionen.

I och med att Crister slutar som vd för SJ under våren 2020 kommer han att lämna ordförandeskapet för BTO, numera Tågföretagen den 1 mars. Ted Söderholm, vd för Green Cargo, tar över ordföranderollen för Tågföretagen. I Cristers roll som ordförande ingår ansvaret för rekryteringen av en ny Executive Director för CER, som ska efterträda Libor Lochman från 1 januari 2021. Denna rekryteringsprocess hinner inte Crister föra i mål. Därför väljer han att avgå som ordförande redan nu, så att hans efterträdare på posten kan ta över processen så snart som möjligt. Tillförordnad CER-ordförande blir Andreas Matthä, vd för österrikiska ÖBB.

I och med att Crister nu lämnar ordförandeskapet för CER lämnar han också rollen som vice ordförande för den europeiska delen av UIC, den globala järnvägsunionen.