Hur kommer Rail Balticas framtida infrastruktur att se ut?

Lokal Rail Baltica station i Järvakandi. Källa: Rail Baltica
RB Rail AS tar hänsyn olika passagerargruppernas behov inklusive personer med nedsatt rörlighet, föräldrar med unga spädbarn och äldre, med syfte att kunna säkerställa att Rail Baltica-infrastrukturen blir tillgänglig och säker för alla passagerare.

Rail Baltica har avslöjat de första visualiseringarna av de framtida infrastrukturelementen, som visar utformningen av planövergångar och tunnlar för fotgängare, bullerbarriärer, staket, djurpassager och invallningar samt regionala stationer.

I den nya delen av Rail Baltica Digital Information Center i Riga är alla välkomna att se vad dessa infrastrukturelement är, var de ska användas och hur design och visuell samklang uppnåddes.

Visualisering av infrastrukturelementen är en del av ett större projekt som genomförs av Rail Balticas Rail AS i samarbete med ett italiensk arkitekt- och designföretag 3TI Progetti. Under detta projekt utvecklade 3TI Progetti riktlinjer för arkitektur, landskapsarkitektur och visuell identitet för hela Rail Baltica-nätverket.

Dessa riktlinjer bidrar till harmoniserade lösningar för infrastrukturelement som ska tillämpas i alla tre baltiska staterna.

En viktig faktor under beredningen av nätverksidentiteten var att en rad intressentgrupper var involverade. De bidrog med sin expertis och gav uttryck för förväntningar på Rail Balticas visuella utseende.

Intressegrupperna bestod av arkitekter, landskapsarkitekter, universitet, järnvägsadministratörer och representanter för kommuner i alla tre baltiska staterna. Dessutom undersökte RB Rail AS behoven av olika passagerargrupper inklusive personer med nedsatt rörlighet, föräldrar med unga spädbarn och äldre, med syfte att kunna säkerställa att Rail Baltica-infrastrukturen blir tillgänglig och säker för alla passagerare.

- Arkitektoniska och visuella riktlinjer syftar till att ge järnvägsdesigners och arkitekter tydliga instruktioner om hur man säkerställer en gemensam identitet för alla delar av järnvägsnätet. Det var en utmanande uppgift, men vi har lyckats anpassa olika förväntningar och ambitioner för varje deltagande land till en gemensam strategi som definierar järnvägsnätverket Rail Baltica, konstaterar Agnis Driksna, tillförordnad VD för RB Rail AS.