Stark ökning för spårvägen i Europa

Tvärbanan i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Spårvägar och så kallad ”ligh rail” (lätta eldrivna tåg som går på egen järnväg eller stadsbana med som regel längre avstånd mellan hållplatser jämfört mellan en vanlig spårväg) har vind i seglen i Europa. Sedan millennieskiftet har sådana transportlösningar ökat markant i Europa, enligt en färsk rapport från UITP (International Association of Public Transport).

Under perioden har 108 städer runt om i världen fått sin första spårvagnslinje, varav 70 ligger i Europa.

De senaste åren, mellan 2015 och 2018, har infrastrukturen för ”lättbanor” i Europa byggts ut med 3,9 procent från 8943 km till 9296 km, med resandet ökat med 6,9% från 9740 miljoner till 10,422 miljoner passagerare. ”Lättbanor” transporterar nu lika många passagerare som tunnelbanor och regionala tåg/pendeltåg och tar tio gånger fler passagerare än flyget i Europa.